Heeft Plenny Shake een lage glycemische index?

glycemic index rollercoaster

Introductie

Het doel van Jimmy Joy is de gezondste maaltijd ontwikkelen die wetenschappelijk mogelijk is. Dit wordt bereikt door de beste ingrediënten te gebruiken met de hoogste gezondheidsvoordelen. Voedsel met lage glycemische waarden is wenselijk voor een gezond dieet. De glycemische index (GI) is een meetsysteem dat voedsel rangschikt op basis van hun effect op de bloedglucosespiegel. Voedingsmiddelen met een lage GI worden langzaam verteerd en geabsorbeerd, wat zorgt voor een kleine en langzame stijging van de bloedglucose. Daarom hebben ze de voorkeur boven voedsel met een hoog glycemisch gehalte, dat een snelle stijging en daling van de bloedglucose veroorzaakt.

Een voorbeeld van een voedingsmiddel met een hoge GI is wit brood. Witbrood is vergelijkbaar met glucose doordat het de hoogst mogelijke GI heeft. Dit kan worden verklaard door de samenstelling van het brood, dat voornamelijk bestaat uit grote ketens van glucose. Voedingsmiddelen met een lage GI bevatten daarentegen complexe koolhydraten, een complex voedingsprofiel en een hoog vezelgehalte. Dit is ook het geval bij de Plenny Shake v3.0. Figuur 1 laat zien het verschil in GI zien tussen voedingsmiddelen met een lage GI en een hoge GI. (1–4). We onderzoeken wat het effect is van de Plenny Shake v3.0 op de GI is door deze te vergelijken met een voedingsmiddel met een hoge GI.

Onderzoeksvraag: Wat is het effect op de bloedglucosespiegels van Plenny Shake v3.0 in vergelijking met voedsel met een hoge GI?

Hypothese: De trend van de stijging van de bloedglucose bij Plenny Shake v3.0 is vergelijkbaar met de lage GI-lijn (figuur 1).

 

glycemic index graph bread plenny shake

Figuur 1: Effect van voedingsmiddelen met een hoge en lage glycemische index op de bloedglucosespiegels

   

Methode

Er werden negen deelnemers van verschillende leeftijden en geslachten geselecteerd. Een belangrijk criterium om deel te nemen aan dit onderzoek was dat ze geen medische aandoeningen hadden of medicatie gebruikten die de bloedglucosespiegel kan beïnvloeden. Het onderzoek vond plaats op twee niet-opeenvolgende dagen, deel 1 en deel 2. In deel 1 dronkende deelnemers 55,6 gram Plenny Shake v3.0 (testvoedsel) met daarin 25 gram koolhydraten. De deelnemers van deel 2 aten 50 gram witbrood (referentievoedsel) wat ook gelijk staat aan 25 gram koolhydraten.

Voor beide testdagen mochten de proefpersonen minimaal 12 uur van tevoren niets eten en alleen water drinken. Hierna testte elk proefpersoon zijn nuchtere bloedglucose met behulp van een glucometer (Accu-Chek® (Roche)). Daarna aten of dronken ze de eerder genoemde hoeveelheden Plenny Shake (dag 1) en witbrood (dag 2). De bloedglucosemetingen werden opnieuw uitgevoerd met intervallen van 15 minuten tot 120 minuten na consumptie, wat een totaal van 9 metingen opleverde. De bloedglucosewaarden werden geregistreerd in mmol per liter. Bovendien werd de Area Under the Curve (AUC) berekend om de stijging / daling van de bloedglucose binnen verschillende tijdsintervallen te meten Hiermee kun je corrigeren voor de verschillen in nuchtere bloedglucoses van proefpersonen.

   

Resultaten

Tabel 1 toont de geregistreerde Area Under the Curve (AUC) en hun gemiddelde voor deel 1 (Plenny Shake) met intervallen van 15 minuten gedurende 120 minuten (n = 9).

Tabel 1: AArea under the curve (AUC) van bloedglucosespiegels als gevolg van Plenny Shake-consumptie per 15 minuten (min.)

 

Plenny Shake v3.0

Min.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Gemiddeld

15

0,050

0,113

0,088

0,138

0,063

0,038

0,100

0,050

0,050

0,076

30

0,175

0,200

0,213

0,250

0,200

0,138

0,138

0,200

0,275

0,199

45

0,175

0,013

0,200

0,150

0,313

0,225

0,063

0,238

0,338

0,190

60

0,088

-0,138

0,075

0,000

0,350

0,087

0,088

0,050

0,138

0,082

75

0,025

-0,063

0,013

-0,050

0,300

-0,050

0,175

-0,050

0,125

0,047

90

-0,100

0,063

-0,013

-0,025

0,213

-0,025

0,188

0,075

0,087

0,051

105

-0,163

0,038

-0,013

-0,062

0,100

0,037

0,138

0,063

0,087

0,025

120

-0,113

-0,075

0,013

-0,062

0,038

0,175

0,125

0,013

0,150

0,029

 

De AUC en de gemiddelde waarden zoals vastgelegd in deel 2 (witbrood) worden weergegeven in tabel 2.

 

Tabel 2: Area under the curve (AUC) van bloedglucosespiegels als gevolg van consumptie van witbrood.

 

Witbrood

Min.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Gemiddeld

15

0,000

-0,013

0,075

-0,013

0,175

0,088

0,163

0,050

0,125

0,072

30

0,013

0,113

0,225

0,263

0,575

0,288

0,413

0,225

0,363

0,275

45

0,025

0,113

0,225

0,675

0,775

0,425

0,550

0,288

0,375

0,383

60

0,163

-0,100

0,125

0,750

0,425

0,275

0,550

0,025

0,313

0,281

75

0,225

-0,038

-0,100

0,475

0,038

0,250

0,413

-0,213

0,225

0,142

90

0,087

0,013

-0,225

0,350

-0,087

0,413

0,225

-0,163

0,000

0,068

105

-0,025

-0,013

-0,125

0,450

-0,113

0,425

0,163

-0,087

-0,138

0,060

120

-0,088

0,013

-0,050

0,325

-0,087

0,425

0,138

-0,062

-0,150

0,051

 

De resultaten worden geïllustreerd in figuur 2, die de vergelijking toont van de bloedglucose-respons tussen witbrood en Jimmy Joy Plenny Shake v3.0 (n = 9).

 

graph glycemic index orange blue bread plenny shake

Figuur 2: Effect van Plenny Shake en witbrood op de bloedglucosespiegel.

 

Uitschieters 

Twee deelnemers vertoonden bloedglucosewaarden die significant verschilden van de andere waarnemingen. Toen deze deelnemers werden uitgesloten van de studie, werd een snellere piek en daling zichtbaar na consumptie van witbrood. Desalniettemin bleef het effect op de bloedglucose na consumptie van de Plenny Shake v3.0 ongeveer gelijk aan wanneer de uitschieters werden meegerekend. Figuur 3 toont de geïllustreerde resultaten wanneer de uitschieters zijn uitgesloten van de resultaten.

 

no outliers glycemic index graph

Figuur 3: Effect van Plenny Shake en witbrood op bloedglucosespiegels met uitsluiting van de uitschieters.

Conclusie

De bloedglucosespiegels die tijdens deel 1 (Plenny Shake v3.0) van de test werden geregistreerd, vertoonden een langzame stijging en een langzame daling. Wanneer deze grafieken (Figuur 4 en 5) worden vergeleken, is deze lijn vergelijkbaar met de lage GI-lijn. De bloedglucosespiegels die in deel 2 van de test (witbrood) werden geregistreerd, vertoonden daarentegen een snelle stijging, resulterend in een piek stijging 45 minuten na consumptie. Na deze 45 minuten daalde de bloedglucosespiegel snel. Dit resultaat is vergelijkbaar met de hoge GI-lijn. Met dit onderzoek is aangetoond dat het effect van de Plenny Shake op de bloedglucose vergelijkbaar is met die van een voedingsmiddel met een lage GI.

Dit resultaat wordt bevestigd door het Oxford Brookes Centre for Nutrition and Health, dat heeft aangetoond dat onze producten een lage glycemische index van 21 hebben. Dit is vastgesteld door onze producten te laten testen met behulp van ISO-normen, die sterk gevalideerd zijn.

comparison glycemic index graphs

 

Bronnen:

  1. Harvard Nutrition Source. A good guide to good carbs: The glycemic index [Internet]. Harvard Health. [cited 2020 Apr 9]. Available from: https://www.health.harvard.edu/healthbeat/a-good-guide-to-good-carbs-the-glycemic-index
  2. Harvard Nutrition Source. Choosing good carbs with the glycemic index [Internet]. Harvard Health. [cited 2020 Sep 26]. Available from: https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/choosing-good-carbs-with-the-glycemic-index
  3. Miller JB, Pang E, Bramall L. Rice: a high or low glycemic index food? Am J Clin Nutr. 1992 Dec 1;56(6):1034–6.
  4. Jenkins DJ, Wolever TM, Taylor RH, Barker H, Fielden H, Baldwin JM, et al. Glycemic index of foods: a physiological basis for carbohydrate exchange. Am J Clin Nutr. 1981 Mar 1;34(3):362–6.